Tin tứcTư vấn

02 trường hợp doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn

Hầu hết các doanh nghiệp đều nghĩ, mọi trường hợp khi xuất hàng hóa hoặc chuyển hàng hóa ra khỏi kho đều phải thực hiện việc xuất hóa đơn, chính vì vậy, việc tìm hiểu quy định lưu trữ hóa đơn đầu ra, quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào luôn được các kế toán đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, thực tế, có 02 trường hợp đặc biệt mà doanh nghiệp không phải thực hiện việc xuất hóa đơn. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trường hợp hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26 đã quy định cụ thể như sau: người bán hàng phải thực hiện việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Như vậy có thể thấy, các doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn trong trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Đây là lưu ý quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Trường hợp tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng

Một trong những trường hợp đặc biệt khác mà doanh nghiệp không bắt buộc phải xuất hóa đơn đó chính là trường hợp tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 nghìn đồng. Theo quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư 39 quy định cụ thể về việc nếu trong trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ mà tổng thanh toán dưới 200 nghìn đồng mỗi lần thì không bắt buộc phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Tuy không phải lập hóa đơn nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

– Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phải có những nội dung sau:

+ Tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán;

+ Tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra;

+ Ngày lập hóa đơn;

+ Tên và chữ ký người lập bảng kê.

Lưu ý: Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

Một trong những lưu ý khác mà các doanh nghiệp cần phải nắm rõ đó chính là, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân theo các quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử này thì các doanh nghiệp bắt buộc phải lập hóa đơn không phân biệt giá trị thanh toán từng lần. Như vậy, nếu như theo quy định tại Thông tư 39/2014 các doanh nghiệp không phải lập hóa đơn trong trường hợp hóa đơn có tổng giá trị thanh toán dưới 200 nghìn đồng, thì theo quy định mới, mỗi lần giao dịch các doanh nghiệp đều phải xuất hóa đơn mà không phụ thuộc vào giá trị thanh toán nữa. 

TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ÁP DỤNG MỨC THUẾ SUẤT 0% THUẾ GTGT? 

3 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LƯU TRỮ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014. Do đó, có 02 trường hợp doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn đó chính là: Trường hợp hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất và trường hợp tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng.

 

Rate this post
Có thể bạn chưa biết:

Những loại cây không nên trồng trước nhà

Các mẫu nhà ống đẹp

Back to top button