Tin tứcTư vấn

Bảo hiểm xã hội đã được ra đời như thế nào?

Ai cũng biết, bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH. Tuy nhiên không phải ai cũng biết bảo hiểm xã hội đã được hình thành như thế nào ở đâu.

Qua quá trình tìm hiểu về bảo hiểm xã hội, bài viết sau đây sẽ cho bạn đọc rõ, chính sách này đã được ra đời như thế nào?

 

Lịch sử hình thành của bảo hiểm xã hội

Trong hệ thống An sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội ra đời từ rất sớm. Khoảng năm 1850, tại nước Phổ (nay là Cộng hòa Liên bang Đức) Thủ tướng Otto von Bismarck đã thiết lập hệ thống Bảo hiểm xã hội nước này. Các quỹ ốm đau được thành lập và công nhân bắt buộc phải tham gia để phòng trường hợp bị giảm thu nhập do đau ốm. Mới đầu chỉ có giới thợ thuyền tham gia với chế độ ốm đau, dần dần đã đã lan rộng ra mọi tầng lớp xã hội và thêm nhiều chế độ mới. Năm 1883, luật bảo hiểm y tế được ban hành. Năm 1884, ban hành luật về rủi ro nghề nghiệp tức TNLĐ, BNN. Đến năm 1889, chính phủ Phổ ban hành thêm bảo hiểm tuổi già và bảo hiểm tàn tật do chính quyền các bang quản lý. Đến thời điểm này, hệ thống bảo hiểm xã hội đã hoàn thiện với cơ chế đóng góp 3 bên được thực hiện; Không chỉ người lao động mà giới chủ và nhà nước cũng phải có nghĩa vụ đóng góp. Tính chất cộng đồng cùng chia sẻ rủi ro và đảm bảo an sinh xã hội được quán triệt.

Sự mở rộng của bảo hiểm xã hội.

Mô hình Bảo hiểm xã hội của Phổ sau đó đã lan rộng sang các nước Châu Âu vào đầu thế kỷ XX. Sau đó lan tới Bắc Mỹ và Canada vào thập niên 30 của thế kỷ XX. Sau thế chiến thứ 2, sự việc một loạt các nước thuộc địa ở Á-Phi giành được độc lập. Các chính sách bảo hiểm xã hội cũng theo đó lan tới các quốc gia trên. Và cho đến thời điểm này Bảo hiểm xã hội đã trở thành một quyền cơ bản của con người và được xã hội thừa nhận.

– Trong tuyên ngôn nhân quyền ngày 10/02/1948 của Liên Hợp Quốc có ghi: “Tất cả mọi người với tư cách thành viên của xã hội đều có quyền được hưởng Bảo Hiểm Xã Hội, quyền đó được đặt trên cơ sở sự thỏa mãn các quyền về kinh tế xã hội và văn hóa, nhu cầu cho nhân cách và sự tự do phát triển của con người”

Ngày 28/06/1952, ILO đã thông qua công ước 102 – quy ước về an sinh xã hội đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng về sự phát triển của Bảo hiểm xã hội trên thế giới. Nội dung công ước này thì Bảo hiểm Xã hội sẽ bao gồm 9 chế độ sau:

1. Chế độ chăm sóc y tế

2. Chế độ trợ cấp ốm đau

3. Chế độ trợ cấp thất nghiệp

4. Chế độ trợ cấp tuổi già. 

5. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

6. Chế độ trợ cấp gia đình

7. Chế độ trợ cấp thai sản

8. Chế độ trợ cấp tàn tật

9. Chế độ trợ cấp tử tuất.

 

Công ước cũng nói rõ là những nước phê chuẩn công ước này có quyền chỉ áp dụng một số chế độ, nhưng ít nhất phải áp dụng một trong các chế độ: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tàn tật hoặc trợ cấp tử tuất. 

Cách phân biệt các loại hóa đơn thường dùng trong DN

 

02 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN

Và đến năm 1981 Theo thống kê của ILO, có 139 nước có thực hiện hệ thống an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội nói riêng, trong đó có 127 nước có chế độ trợ cấp tuổi già, tàn tật và tử tuất; 79 nước có chế độ trợ cấp ốm đau và thai sản, 136 nước có chế độ trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 37 nước có chế độ trợ cấp thất nghiệp.

 

Rate this post
Có thể bạn chưa biết:

Những loại cây không nên trồng trước nhà

Các mẫu nhà ống đẹp

Back to top button