Tin tứcTư vấn

Cách phân biệt các loại hóa đơn thường dùng trong DN

Đối với các doanh nghiệp khi kinh doanh từng loại hàng hóa, dịch vụ thì sẽ phải sử dụng loại hóa đơn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của mình. Đối với bán lẻ thì phải sử dụng hóa đơn bán lẻ, đối với vận chuyển hàng hóa thì cần phải tìm hiểu quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt được các loại hóa đơn thường dùng trong các doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là loại hóa đơn mà khi khách hàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ của Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sẽ xuất hóa đơn này cho khách hàng. Đây là loại hóa đơn tài chính. Cơ quan thuế quản lý sẽ phải báo cáo cho cơ quan thuế định kỳ hàng quý, được khấu trừ VAT đầu vào và được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

Hóa đơn bán lẻ

Là loại hóa đơn mà cơ quan thuế không quản lý và công ty sử dụng cũng không phải thực hiện việc báo cáo hóa đơn này cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó các doanh nghiệp cần phải lưu ý:

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT (đủ điều kiện khấu trừ) thì được khấu trừ . Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT mà hạch toán vào nguyên giá của hàng hóa, tài sản, chi phí.

– Những doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp chỉ kê khai những hóa đơn bán hàng đầu ra (đầu vào không được kê khai).

Ngoài ra, hiện nay, với chủ trương chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; các doanh nghiệp hiện nay hầu hết đã nhanh chóng thực hiện chuyển đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu theo quy định và đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế của xã hội hiện nay. Theo quy định, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019 là kể từ ngày 01/11/2020. Do đó, các doanh nghiệp cần phải lưu tâm để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất. 

02 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN

TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ÁP DỤNG MỨC THUẾ SUẤT 0% THUẾ GTGT?

Như vậy trên đây là các loại hóa đơn thường dùng trong các doanh nghiệp và một số những vấn đề cần phải lưu ý khi sử dụng hóa đơn. Hóa đơn là loại giấy tờ không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn được tốt nhất thì các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu những quy định về sử dụng hóa đơn để triển khai áp dụng được tốt nhất.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn trong các doanh nghiệp được tốt nhất.

 

Rate this post
Có thể bạn chưa biết:

Những loại cây không nên trồng trước nhà

Các mẫu nhà ống đẹp

Back to top button