Một vài nét về cây cau lùn

Cây cau lùn có tên khoa học là  Areca catechu thuộc họ thực vật  Arecaceae ,chiều cao cây thường  từ 1m đến 1m5. Cây cau lùn là cây thuộc họ […]