Nội thấtTin tức

Những đối tượng được phép tự in hóa đơn

Hóa đơn tự in là loại hóa đơn được các tổ chức kinh doanh tự in ấn bằng cách sử dụng các thiết bị tin học. Để được tự in hóa đơn, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ và đúng chuẩn quy trình từ nộp Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in/ tự in cho đến chuẩn bị thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn và Hóa đơn mẫu. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất và mang tính quyết định chính là điều kiện để một tổ chức kinh doanh được phép đặt in hoặc tự in hóa đơn. Nếu doanh nghiệp không lưu ý yếu tố này đầu tiên thì rất dễ dẫn đến việc mất thời gian và công sức lập và nộp Thông báo phát hành hóa đơn tự in mà không được gì, bởi không phải bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể tạo hóa đơn đặt in hoặc tự in.

Những đối tượng được phép tự in hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối tượng được phép tạo hóa đơn tự in bao gồm:
– Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh doanh được phép tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế. Cụ thể:
Doanh nghiệp được thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
Các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên (số vốn thực góp tính đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT).
– Doanh nghiệp mới thành lập từ sau ngày 01/6/2014 và có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng: Những doanh nghiệp này sản xuất, cung ứng dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện đi kèm sau: 
Được cấp mã số thuế;
Có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như: máy tính, máy in, máy tính tiền;
Là đơn vị kế toán theo quy định tại Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn. Sự có mặt của phần mềm này nhằm đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn sẽ được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng gửi cơ quan thuế.
Lưu ý: Doanh nghiệp được phép tự in hóa đơn trước khi xuất hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in và chịu trách nhiệm về quyết định này.
Quyết định áp dụng hóa đơn tự in gồm các nội dung sau:
– Tên hệ thống thiết bị dùng để in hóa đơn;
– Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tự in hóa đơn;
– Trách nhiệm của từng phòng ban liên quan trực tiếp đến việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức;
Mẫu hóa đơn tự in cùng với mục đích sử dụng của mỗi loại phải đảm bảo đầy đủ các nội dung bắt buộc.

https://nhadepvietnam.net/nhung-dieu-can-biet-nganh-xay-dung-cau-duong-bo/

https://nhadepvietnam.net/mau-nha-bep-nong-thon-nam-2020/

 

Rate this post
Có thể bạn chưa biết:

Những loại cây không nên trồng trước nhà

Các mẫu nhà ống đẹp

Back to top button